Hình 1: Giới thượng lưu Sài Gòn chuộng dự án ven sông