Tag: BIC

BIC ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhà bảo hiểm toàn cầu đến từ Canada

BIC ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhà bảo hiểm toàn cầu đến từ Canada

. Việt Nam là một thị trường bảo hiểm đang phát triển nhanh và FairFax cho rằng còn rất nhiều tiềm năng cho hoạt đông kinh doanh c ...
1 / 1 POSTS