Tag: doanh nghiệp

Quảng cáo banner – đâu là cơ hội tối ưu chi phí cho doanh nghiệp

Quảng cáo banner – đâu là cơ hội tối ưu chi phí cho doanh nghiệp

. “Nếu như trước đây, để được hiển thị banner quảng cáo, các nhà quảng cáo phải mua vị trí quảng cáo theo một mức giá cố định do n ...

Quản lý cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu – Giải pháp thành công trong quản lý doanh nghiệp

. Việc chuyển đổi từ hướng tiếp cận thụ động sang hướng tiếp cận chủ động trong giám sát cơ sở hạ tầng đòi hỏi phải có một hệ thốn ...
500 chiếc áo đỏ – Dấu ấn đậm nét của văn hóa doanh nghiệp tới nhân viên

500 chiếc áo đỏ – Dấu ấn đậm nét của văn hóa doanh nghiệp tới nhân viên

. “Sự gắn kết giữa nhân viên không chỉ cho mục tiêu chung của doanh nghiệp mà trong cả các hoạt động mang ý nghĩa xã hội chính là ...
3 / 3 POSTS