Tag: giám đốc

Tâm thư xúc động của tân Giám đốc Intecom

Tâm thư xúc động của tân Giám đốc Intecom

. Đóng góp của tôi đã được tập thể ghi nhận, Đảng ủy và ban lãnh đạo công ty tín nhiệm với vai trò mới là Giám đốc công ty từ thán ...
1 / 1 POSTS